Acessar Painel Administrativo do site Sair
MINUTOS PAGANTES
RTP por minuto
77%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
76%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 1
Fortune Mouse
RTP por minuto
83%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
85%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 0
Garuda Gems
RTP por minuto
67%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
89%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
68%
MINUTO: 3
Hot Pop - Chilli Kacjpot
RTP por minuto
80%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
81%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 1
Bali Vacation
RTP por minuto
78%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
67%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 0
Fortune Tiger
RTP por minuto
74%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
67%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 8
MrHallowin
RTP por minuto
95%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
69%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 7
Prosperity Fortune Tree
RTP por minuto
80%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
79%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 8
Win Win Won
RTP por minuto
83%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
70%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 9
Galactic Gems
RTP por minuto
65%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
82%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 6
Prosperity Lion
RTP por minuto
72%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
89%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 0
Shaolin Soccer
RTP por minuto
74%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
80%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 0
The Great Ice Scape
RTP por minuto
62%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
74%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 6
Heist Stake
RTP por minuto
68%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
75%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
64%
MINUTO: 1
Groundhog Harvest
RTP por minuto
97%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
85%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 6
Totem Wonders
RTP por minuto
75%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
75%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 9
Emoji Riches
RTP por minuto
95%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
81%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 0
Queen of Bounty
RTP por minuto
63%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
98%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 8
Hood vs Wolf - The Wild Hunt
RTP por minuto
98%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
74%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 7
Plship Frenzy
RTP por minuto
67%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
74%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 2
The Queens Banket
RTP por minuto
63%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
80%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 7
Alchemy Gold
RTP por minuto
71%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
84%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 3
Mask Carnival
RTP por minuto
71%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
98%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 2
Treasures of Astec
RTP por minuto
79%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
96%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
61%
MINUTO: 4
Phoenix Rises
RTP por minuto
62%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
85%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 0
Honey Trap of Diao Chan
RTP por minuto
93%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
75%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 3
Midas Fortune
RTP por minuto
93%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
88%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 5
Song Kran Splash
RTP por minuto
64%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
73%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
77%
MINUTO: 3
Jewels of Prosperity
RTP por minuto
66%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
86%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
89%
MINUTO: 1
Wild Bounty Showndown
RTP por minuto
86%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
84%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 1
Ways of he Qilin
RTP por minuto
60%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
97%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 9
Farm Invaders
RTP por minuto
67%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
79%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 8
Rooster Rumble
RTP por minuto
82%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
93%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 3
Santas Gift Rush
RTP por minuto
77%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
74%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
94%
MINUTO: 2
Diner Delights
RTP por minuto
81%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
90%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
92%
MINUTO: 2
Dreams of Macau
RTP por minuto
66%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
93%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 6
Butterfly Blosson
RTP por minuto
95%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
80%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 6
Battleground Royale
RTP por minuto
72%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
74%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 1
Vampires Charm
RTP por minuto
69%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
75%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 9
Secrets of Cleopatra
RTP por minuto
67%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
78%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 4
Opera Dynadty
RTP por minuto
77%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
98%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 1
Ninja vs Samurai
RTP por minuto
90%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
95%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 5
Gem Saviour
RTP por minuto
71%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
67%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 4
Happy Taxi
RTP por minuto
87%
Aposta minima
54%
Aposta maxima
77%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
95%
MINUTO: 6
Medusa - The Quest of Perseus
RTP por minuto
93%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
80%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 6
Dragon Legend
RTP por minuto
65%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
82%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 2
Wizdon Wonders
RTP por minuto
65%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
91%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
67%
MINUTO: 9
Cocktails Nights
RTP por minuto
84%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
90%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 8
Bikini Paradise
RTP por minuto
91%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
85%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 5
Guadians of Ice And Fire
RTP por minuto
88%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
90%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
59%
MINUTO: 1
Reel Love
RTP por minuto
69%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
85%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 3
Flirting Scholar
RTP por minuto
80%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
95%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 6
Raider Janes - Crypto Fortune
RTP por minuto
65%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
89%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 3
Destiny of Suns e Moon
RTP por minuto
76%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
98%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 6
Luky Neko
RTP por minuto
79%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
89%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 7
Candy Bonanza
RTP por minuto
70%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
86%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
83%
MINUTO: 5
Mermaid Riches
RTP por minuto
96%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
97%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 0
Spirited Wonders
RTP por minuto
74%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
84%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
69%
MINUTO: 7
Win Win Fish Praw Crab
RTP por minuto
76%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
74%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
81%
MINUTO: 8
Hawaiian Tiki
RTP por minuto
79%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
74%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
71%
MINUTO: 2
Tree of Fortune
RTP por minuto
97%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
94%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
97%
MINUTO: 8
Dragon Hatch
RTP por minuto
86%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
85%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 6
Speed Winner
RTP por minuto
89%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
84%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 5
Jungle Delight
RTP por minuto
74%
Aposta minima
83%
Aposta maxima
93%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 8
Hip Hop Panda
RTP por minuto
83%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
70%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 4
Ganesha Fortune
RTP por minuto
91%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
70%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
85%
MINUTO: 8
Gem Saviour Conquest
RTP por minuto
67%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
98%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
73%
MINUTO: 5
Captains Bounty
RTP por minuto
96%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
93%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 2
journey of the Wealth
RTP por minuto
90%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
69%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PG
66%
MINUTO: 7
Fortune Gods
RTP por minuto
77%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
70%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
91%
MINUTO: 0
MahJong Ways
RTP por minuto
65%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
71%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
96%
MINUTO: 9
Rave Party Fever
RTP por minuto
85%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
92%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
70%
MINUTO: 4
3 Monkeys
RTP por minuto
84%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
86%
Media diaria
72%
RPT Oficial da PG
74%
MINUTO: 1
Genies 3 Whishes
RTP por minuto
62%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
91%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 9
Sushi Oishi
RTP por minuto
66%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
67%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
79%
MINUTO: 7
MahJong Ways 2
RTP por minuto
96%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
84%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
93%
MINUTO: 7
Muay Thai
RTP por minuto
90%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
95%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
88%
MINUTO: 4
Double Fortune
RTP por minuto
86%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
74%
Media diaria
79%
RPT Oficial da PG
72%
MINUTO: 2
Rise of Apollo
RTP por minuto
66%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
96%
Media diaria
68%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 4
Fortune Rabbit
RTP por minuto
81%
Aposta minima
89%
Aposta maxima
90%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
62%
MINUTO: 4
Book of Gold
RTP por minuto
86%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
70%
Media diaria
64%
RPT Oficial da PG
63%
MINUTO: 4
Buffalo Win
RTP por minuto
72%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
78%
Media diaria
71%
RPT Oficial da PG
60%
MINUTO: 5
Piggy Gold
RTP por minuto
94%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
93%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
84%
MINUTO: 4
Jack Frosts Winter - Infinity Reels
RTP por minuto
80%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
94%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
57%
MINUTO: 6
Wild Bandito
RTP por minuto
80%
Aposta minima
63%
Aposta maxima
89%
Media diaria
65%
RPT Oficial da PG
98%
MINUTO: 0
Super Market Spree
RTP por minuto
81%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
88%
Media diaria
77%
RPT Oficial da PG
86%
MINUTO: 7
Fortune Ox
RTP por minuto
93%
Aposta minima
78%
Aposta maxima
73%
Media diaria
75%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 2
Symbols Of Egypt
RTP por minuto
67%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
90%
Media diaria
58%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 5
Wild Fireworks
RTP por minuto
76%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
91%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
90%
MINUTO: 1
Wild Coaster
RTP por minuto
96%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
82%
Media diaria
66%
RPT Oficial da PG
78%
MINUTO: 4
Crypto Gold
RTP por minuto
68%
Aposta minima
61%
Aposta maxima
77%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 4
Gem Saviour Sword
RTP por minuto
89%
Aposta minima
92%
Aposta maxima
93%
Media diaria
57%
RPT Oficial da PG
87%
MINUTO: 9
Leprechaun Riches
RTP por minuto
67%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
88%
Media diaria
60%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 1
Majestic Treasures
RTP por minuto
79%
Aposta minima
60%
Aposta maxima
86%
Media diaria
69%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 1
Ganesha Gold
RTP por minuto
81%
Aposta minima
69%
Aposta maxima
96%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 5
Legendary Monkey King
RTP por minuto
79%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
88%
Media diaria
73%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 0
Egypts book of Mystery
RTP por minuto
94%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
86%
Media diaria
74%
RPT Oficial da PG
99%
MINUTO: 4
Candy Brust
RTP por minuto
64%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
69%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 4
Caishen Wins
RTP por minuto
63%
Aposta minima
84%
Aposta maxima
94%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
65%
MINUTO: 5
Legend of Perseus
RTP por minuto
95%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
96%
Media diaria
62%
RPT Oficial da PG
76%
MINUTO: 6
Lucky Piggy
RTP por minuto
95%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
89%
Media diaria
78%
RPT Oficial da PG
53%
MINUTO: 8
Medusa The course of Athena
RTP por minuto
82%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
89%
Media diaria
61%
RPT Oficial da PG
82%
MINUTO: 3
Emperos Favcur
RTP por minuto
83%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
88%
Media diaria
80%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 5
Legends of Houyi
RTP por minuto
80%
Aposta minima
55%
Aposta maxima
98%
Media diaria
70%
RPT Oficial da PG
51%
MINUTO: 2
Dragon Tiger Luck
RTP por minuto
82%
Aposta minima
65%
Aposta maxima
84%
Media diaria
59%
RPT Oficial da PG
80%
MINUTO: 2
Oriental Prosperity
RTP por minuto
83%
Aposta minima
68%
Aposta maxima
96%
Media diaria
63%
RPT Oficial da PG
55%
MINUTO: 6
Thai River Wonders
RTP por minuto
81%
Aposta minima
56%
Aposta maxima
93%
Media diaria
67%
RPT Oficial da PG
54%
MINUTO: 3
Circus Delight
RTP por minuto
66%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
96%
Media diaria
53%
RPT Oficial da PP
73%
MINUTO: 1
Money House
RTP por minuto
86%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
79%
Media diaria
53%
RPT Oficial da PP
66%
MINUTO: 9
Money money money
RTP por minuto
74%
Aposta minima
66%
Aposta maxima
95%
Media diaria
55%
RPT Oficial da PP
98%
MINUTO: 9
Big Bass Splash
RTP por minuto
91%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
92%
Media diaria
56%
RPT Oficial da PP
59%
MINUTO: 6
Gold Paty
RTP por minuto
75%
Aposta minima
67%
Aposta maxima
77%
Media diaria
76%
RPT Oficial da PP
87%
MINUTO: 0
Sweet Bonanza
RTP por minuto
93%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
66%
Media diaria
56%
RPT Oficial da PP
77%
MINUTO: 7
Gates of Ol;ympus
Au, Au! Descubra os Segredos do Slot The Dog House da Pragmatic Play
Embarque em uma aventura canina no cassino online com o slot The Dog House da Pragmatic Play. Este jogo encantador oferece uma jogabilidade simples, gráficos v
Dragon Hatch: Desvende os Segredos do Covil e Acenda Chamas de Emoção!
Em Dragon Hatch, um ninho de tesouros e dragões te espera! Aventure-se nesse caça-níqueis da PG Soft e combine símbolos para eclodir ovos, despertar a Rainh
KONG: Uma Aventura Emocionante na Selva dos Slots
Prepare-se para uma aventura eletrizante na selva com KONG, um slot da JDB que te convida a enfrentar o gorila gigante em busca de recompensas épicas. Com grá
Buffalo King: Uma Aventura Selvagem nas Planícies Americanas
Embarque em uma jornada emocionante pelas planícies áridas da América do Norte com o caça-níqueis Buffalo King da Pragmatic Play. Este jogo empolgante ofer
Safari Wilds: Uma Aventura Empolgante na Savana Africana
Embarque em uma jornada emocionante pelo coração da África com o caça-níqueis Safari Wilds da PG Soft. Este jogo de 6 bobinas e 5 linhas oferece uma experi
Descobrindo a Diversão em Party Night da JILI Slots
Este artigo explora as regras, características e mecânicas do jogo Party Night da JILI Slots, um vibrante caça-níqueis que oferece uma experiência de festa
Speed Winner: Uma Corrida Emocionante Rumo à Vitória com PG Slots
Prepare-se para uma corrida emocionante em busca de grandes prêmios com o Speed Winner da PG Slots. Este jogo de caça-níqueis de 5 tambores e 25 linhas de pa
Explorando Fortune Pig da PRAGMATIC: Uma Experiência de Sorte e Entretenimento
Fortune Pig, desenvolvido pela PRAGMATIC, é um jogo de caça-níqueis online que combina elementos tradicionais e inovadores para oferecer uma experiência emo
Explorando as Riquezas de Ganesha Gold: Um Jogo de Cassino Repleto de Aventuras
Ganesha Gold, desenvolvido pela PGSLOTS, é um jogo de cassino que transporta os jogadores para uma jornada emocionante através da mitologia indiana, com ricos
Super Rich: Uma Jornada de Luxo e Fortuna com JILI SLOTS
Super Rich, desenvolvido pela JILI SLOTS, é um jogo de slots que oferece aos jogadores uma experiência de luxo e fortuna. Com gráficos sofisticados, jogabili
Jewellery Store da EVOPLAY: Brilho, Luxo e Grandes Recompensas
Jewellery Store, desenvolvido pela EVOPLAY, é um jogo de slot que transporta os jogadores para um mundo de brilho e luxo, repleto de joias preciosas e oportuni
Dragon Hatch: Uma Jornada Épica com PG SLOTS
Dragon Hatch é um emocionante jogo de caça-níqueis desenvolvido pela PG SLOTS. Este título transporta os jogadores para um mundo de fantasia, onde dragões
Descubra a Fortuna do Gato da Sorte: Explorando o Jogo Fortune Neko da JDB Slots
Fortune Neko, o jogo de caça-níqueis da JDB Slots, convida os jogadores a explorarem a cultura japonesa e a buscar a sorte ao lado do adorável gato da sorte,
Explorando o Universo Épico de ThorX da Jili Slots
Este artigo mergulha no emocionante mundo de ThorX, um jogo de caça-níqueis da Jili Slots que transporta os jogadores para uma aventura épica inspirada na mi
A Diversão e Recompensas do Slot High Striker
O Slot High Striker transporta os jogadores para um mundo de feiras e carnavais, oferecendo uma experiência vibrante e cheia de ação. Com um design colorido,
RTP por minuto
59%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
74%
Media diaria
59%
RPT Oficial da JDB
74%
MINUTO: 7
Flirting Scholar Tang
RTP por minuto
82%
Aposta minima
57%
Aposta maxima
64%
Media diaria
67%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 3
Cash Man
RTP por minuto
70%
Aposta minima
50%
Aposta maxima
63%
Media diaria
69%
RPT Oficial da JDB
72%
MINUTO: 1
GoldenDisco
RTP por minuto
88%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
63%
Media diaria
64%
RPT Oficial da JDB
78%
MINUTO: 8
GoLaiFu
RTP por minuto
76%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
95%
Media diaria
63%
RPT Oficial da JDB
77%
MINUTO: 4
Dragon King
RTP por minuto
66%
Aposta minima
98%
Aposta maxima
75%
Media diaria
68%
RPT Oficial da JDB
91%
MINUTO: 4
Fortune Neko
RTP por minuto
77%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
98%
Media diaria
68%
RPT Oficial da JDB
79%
MINUTO: 0
EgyptTreasure
RTP por minuto
88%
Aposta minima
59%
Aposta maxima
70%
Media diaria
65%
RPT Oficial da JDB
78%
MINUTO: 7
Kong
RTP por minuto
57%
Aposta minima
62%
Aposta maxima
84%
Media diaria
73%
RPT Oficial da JDB
83%
MINUTO: 4
Chef-Doeuvre
RTP por minuto
64%
Aposta minima
71%
Aposta maxima
61%
Media diaria
75%
RPT Oficial da JDB
90%
MINUTO: 1
Candy Land
RTP por minuto
81%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
66%
Media diaria
57%
RPT Oficial da JDB
83%
MINUTO: 3
Coffeeholics
RTP por minuto
95%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
92%
Media diaria
52%
RPT Oficial da JDB
69%
MINUTO: 7
JOGO DO BICHO
RTP por minuto
71%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
91%
Media diaria
74%
RPT Oficial da JDB
91%
MINUTO: 4
BigThreeDragons
RTP por minuto
61%
Aposta minima
64%
Aposta maxima
87%
Media diaria
52%
RPT Oficial da JDB
90%
MINUTO: 6
Formosa Bear
RTP por minuto
69%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
76%
Media diaria
50%
RPT Oficial da JDB
78%
MINUTO: 1
Billionaire
RTP por minuto
71%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
90%
Media diaria
78%
RPT Oficial da JDB
80%
MINUTO: 1
Fa Da Cai
RTP por minuto
80%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
95%
Media diaria
69%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 9
Fortune Treasure
RTP por minuto
87%
Aposta minima
79%
Aposta maxima
79%
Media diaria
62%
RPT Oficial da JDB
90%
MINUTO: 2
Crazy Scientist
RTP por minuto
75%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
94%
Media diaria
74%
RPT Oficial da JDB
89%
MINUTO: 4
FortuneHorse
RTP por minuto
96%
Aposta minima
87%
Aposta maxima
76%
Media diaria
79%
RPT Oficial da JDB
71%
MINUTO: 1
Beauty And The Kingdom
RTP por minuto
69%
Aposta minima
72%
Aposta maxima
66%
Media diaria
76%
RPT Oficial da JDB
75%
MINUTO: 9
Crystal Realm
RTP por minuto
88%
Aposta minima
58%
Aposta maxima
69%
Media diaria
67%
RPT Oficial da JDB
86%
MINUTO: 3
Four Treasures
RTP por minuto
72%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
93%
Media diaria
61%
RPT Oficial da JDB
72%
MINUTO: 8
Banana Saga
RTP por minuto
55%
Aposta minima
97%
Aposta maxima
67%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
70%
MINUTO: 5
Crazy FaFaFa
RTP por minuto
90%
Aposta minima
99%
Aposta maxima
84%
Media diaria
71%
RPT Oficial da Jili
72%
MINUTO: 6
Jungle King
RTP por minuto
49%
Aposta minima
88%
Aposta maxima
52%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
73%
MINUTO: 5
Bone Fortune
RTP por minuto
62%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
85%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
96%
MINUTO: 3
Chin Shi Huang
RTP por minuto
52%
Aposta minima
73%
Aposta maxima
73%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
99%
MINUTO: 9
Fortune Tree
RTP por minuto
74%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
61%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
66%
MINUTO: 4
Crazy777
RTP por minuto
98%
Aposta minima
93%
Aposta maxima
81%
Media diaria
75%
RPT Oficial da Jili
84%
MINUTO: 2
Crazy Hunter
RTP por minuto
75%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
88%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
78%
MINUTO: 5
Gold Rush
RTP por minuto
55%
Aposta minima
77%
Aposta maxima
55%
Media diaria
69%
RPT Oficial da Jili
89%
MINUTO: 0
Dragon Treasure
RTP por minuto
76%
Aposta minima
95%
Aposta maxima
85%
Media diaria
74%
RPT Oficial da Jili
69%
MINUTO: 7
Golden Empire
RTP por minuto
52%
Aposta minima
82%
Aposta maxima
74%
Media diaria
66%
RPT Oficial da Jili
96%
MINUTO: 4
Bubble Beauty
RTP por minuto
98%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
62%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
71%
MINUTO: 8
Fortune Gems
RTP por minuto
75%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
61%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
78%
MINUTO: 9
Fengshen
RTP por minuto
87%
Aposta minima
90%
Aposta maxima
67%
Media diaria
79%
RPT Oficial da Jili
97%
MINUTO: 7
Bubble Beauty
RTP por minuto
75%
Aposta minima
85%
Aposta maxima
94%
Media diaria
76%
RPT Oficial da Jili
89%
MINUTO: 6
Bubble Beauty
RTP por minuto
62%
Aposta minima
94%
Aposta maxima
64%
Media diaria
72%
RPT Oficial da Jili
87%
MINUTO: 3
God Of Martial
RTP por minuto
79%
Aposta minima
80%
Aposta maxima
61%
Media diaria
68%
RPT Oficial da Jili
63%
MINUTO: 9
Golden Joker
RTP por minuto
97%
Aposta minima
74%
Aposta maxima
78%
Media diaria
73%
RPT Oficial da Jili
78%
MINUTO: 9
Bonus Hunter
RTP por minuto
71%
Aposta minima
75%
Aposta maxima
98%
Media diaria
75%
RPT Oficial da Jili
89%
MINUTO: 4
Boxing King
RTP por minuto
52%
Aposta minima
91%
Aposta maxima
59%
Media diaria
80%
RPT Oficial da Jili
70%
MINUTO: 8
Golden Queen
RTP por minuto
56%
Aposta minima
86%
Aposta maxima
54%
Media diaria
66%
RPT Oficial da Jili
92%
MINUTO: 4
Fa Fa Fa
RTP por minuto
97%
Aposta minima
76%
Aposta maxima
77%
Media diaria
78%
RPT Oficial da Jili
94%
MINUTO: 3
JILI CAISHEN
RTP por minuto
82%
Aposta minima
81%
Aposta maxima
69%
Media diaria
70%
RPT Oficial da Jili
71%
MINUTO: 2
Bubble Beauty